Video: FUSS+FUE Combined Hair Transplant Procedure

Hair Transplant Surgeon Ali Emre Karadeniz
Dr. Ali Emre Karadeniz, MD, PhD

Ali Emre Karadeniz (Dr. K), ABHRS Sertifikalı Türk plastik cerrahıdır. 3000'den fazla saç ameliyatı gerçekleştirdi. Uluslararası Saç Ekimi Cerrahisi Derneği'nin (ISHRS) aktif bir üyesidir. Dr. Karadeniz ve AEK Hair Clinic hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.Other Videos
Video: How Many Grafts Do I Need?

Video: How Many Grafts Do I Need?


Video: Are Hair Transplant Results Permanent?

Video: Are Hair Transplant Results Permanent?


Video: Body Hair Transplant (BHT)

Video: Body Hair Transplant (BHT)